vineri, 28 septembrie 2007

Traduceri din presa maghiara

TRADUCERI DIN PRESA MAGHIARA

Forumul Civic al Românilor din Harghita şi Covasna

Argumente în favoarea înfiinţării Grupului pentru Combaterea şi Monitorizarea Anti-românismului

În presa de limbă maghiară din zonă, apare tot mai des sloganele revizioniste din perioada interbelică:

- Cred într-un unic Dumnezeu, cred într-o unică patrie,

Cred într-un unic veşnic adevăr dumnezeiesc,

Cred în învierea Ungariei” (Publicaţia bilunară “Europai –Ido”, nr 7/ aprilie 2006, din Sf. Gheorghe)

- Nu, Nu, Niciodată. Dreptate Ungariei. Dreptate maghiarilor anexaţi. Daţi-ne înapoi munţii”.(Publicaţia bilunară “Europai –Ido”, nr 11/ mai 2006, din Sf. Gheorghe).

- Sunt formulate îndemnuri revizioniste de genul: “Toate consiliile scăunale ar trebui să realizeze sondaje de opinie – sub forma unor acţiuni de strângere de semnături – în cadrul cărora să se adreseze secuilor (…) întrebarea cheie:

Care formă a autodeterminării naţionale doriţi să o validaţi?

a) Reanexarea Pământului Secuiesc la Ungaria?

b) Pământ Secuiesc independent?

c) Un fel de autonomie în interiorul României.” (“Când va fi învierea secuiască?/sau Ungaria trebuie salvată – dar mai întâi Pământul Secuiesc”, în “Europai –Ido”, nr 7/ aprilie 2006

- Nu este un secret că România este singura ţară cârpită care îşi mai păstrează graniţele create la sfârşitul primului război mondial, iar UE tot nu susţine aspiraţiile maghiarilor” (Gazda Zoltan, “Unde este dreptatea?”, în “Szekely hirmondo”, nr. 21/ 02-08.06.2006).

- În 4 iunie 2006, la Sf. Gheorghe a avut loc o adunare publică de comemorare a 86 de ani de la Tratatul de la Trianon.

- Consiliul Naţional Secuiesc, în calitate de reprezentat al secuimii, convoacă în 18 iunie 2006, la Ditrău, Marea Adunare Secuiască, aceasta reprezentând o nouă manifestare a luptei duse prin mijloace democratice, pentru autonomia Pământului Secuiesc” (Radio MIX FM - limba maghiară, Sf. Gheorghe, 30.05.2006)

- Continuă denigrarea istoriei României, solicitându-se “încetarea minciunilor vehemente, susţinute de la grădiniţă până la facultate, despre daco-romani (…), despre maghiarii răi, prezentaţi în manualele de istorie false doar sub forma Monarhiei Austro-Ungare” (“Când va fi învierea secuiască?/sau Ungaria trebuie salvată – dar mai întâi Pământul Secuiesc”, în “Europai –Ido”, nr 7/ aprilie 2006).

- Sunt formulate îndemnuri la ură interetnică de un antiromânism feroce: ”… Venetici violenţi ne ocupă munţii, terenurile arabile, pădurile (…) Ne pătrund în case, în familii, în sufletul copiilor noştri. Apoi solicită un loc în stemă, în istoria noastră şi în viitorul nostru furat. Sus consanguinii mei secui-maghiari: Să ne opunem cotropitorilor cu toate mijloacele” (Ciki Sandor, ”Cimitir al popoarelor: numele tău este Transilvania”, în “Europai-Ido”, nr. 10/ mai 2006).

- Să nu aveţi încredere în constituţia falsă, în legile perfide, potrivit cărora suntem la fel cu cei care ne-au invadat. Să nu aveţi încredere nici în promisiunile venite din ţara –mamă. Nu-I urmaţi orbeşte pe politicienii – oportunişti maghiari din ţară. Mai degrabă ridicaţi-vă feţele către cer şi hotărâţi-vă voi soarta, cu îndrăzneală. Atunci veţi fi de rang egal cu străinii invadatori neruşinaţi. Consangvinii mei, cetăţeni de rangul al doilea: Aruncaţi-vă lanţurile” (Ciki Sandor, “Consangvinii mei, cetăţeni de rangul al doilea”, în “Europai-Ido”, nr. 11/ mai 2006).

7 iunie 2006

Biroul de presă

http://www.forumharghitacovasna.ro/

Niciun comentariu:

Spaţiul etnogenetic românesc

Spaţiul etnogenetic românesc