vineri, 18 iunie 2010

Mai este suveran poporul român?

În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului”.Constituția României, art. 69, (1)

Conform Constituției României, Articolul 61, alineatul 1, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român. De asemenea, legea supremă a țării menționează în Articolul 69 faptul că “în exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului”.

În acest context, întrebarea este dacă, prin prisma votului din 15 iunie a.c. (prin care parlamentul a acceptat asumarea răspunderii de către guvern în legătură cu diminuarea salariilor și a pensiilor) reprezentanții națiunii române în supremul for legislativ și-au îndeplinit prerogativele constituționale – acelea de a ne reprezenta și de a fi în serviciul poporului român.

Întrucât există percepția că prin acest vot parlamentarii nu au ascultat opinia electoratului care i-a delegat pentru a le reprezenta interesele, ci au îndeplinit un ordin al conducerii de partid, îi propunem șefului statului să inițieze un referendum cu privire la această lege a diminuării semnificative a veniturilor populației. Acoperirea legală este reprezentată de Articolul 90 din Constituție, conform căruia, Preşedintele României poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional.

Suveranitatea naţională aparţine poporului român. Organizarea unui referendum în legătură cu acest subiect de interes național ar acorda respectivei legi necesara legitimitate.

Mihai Cucerzan

http://www.napocanews.ro/2010/06/mai-este-suveran-poporul-roman.html

Niciun comentariu:

Spaţiul etnogenetic românesc

Spaţiul etnogenetic românesc