sâmbătă, 20 martie 2010

Chitiţi pe frăţia cu „Hét Határ”

Salonta încearcă a treia oară să intre în „Hét Határ” în ciuda avizelor negative de la MAI şi MAE faţă de înfrăţirea cu „autonomiştii”.

Obligat de lege, Consiliul Local (CL) Salonta şi-a revocat de două ori hotărârile de intrare în „Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát” (HHÖSZ), în traducere „Asociaţia Transfrontalieră a Autoguvernărilor din Bazinul Carpatic”. Aceasta după ce Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) au dat avize negative faţă de hotărârile de înfrăţire HCL nr.32 din 26 februarie 2009 şi HCL nr.212 din 29 octombrie 2009.

Astfel, în avizul negativ dat pe 27 aprilie 2009, MAE arată că a analizat activitatea asociaţiei prin prisma statutului, a membrilor ei şi a site-ului oficial, www.hethatar.eu. „A rezultat că politicieni membri ai asociaţiei «Hét Határ» au făcut declaraţii contrare art. 1 din Constituţie, prin care susţin obţinerea autonomiei teritoriale a «Ţinutului Secuiesc». Pe site-ul oficial al asociaţiei, la secţiunea «Servicii», există un subpunct care menţionează că «susţine înfiinţarea regiunii autonome «Ţinutul Secuiesc». Astfel, se încalcă Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, care stipulează la art. 2 că principiul autonomiei locale nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României şi la art. 4 că autonomia locală este numai administrativă şi financiară”, arăta MAE.

În concluzie, MAE cerea Primăriei Salonta „reanalizarea oportunităţii aderării la «Hét Határ»”.

Accent pe Bruxelles

Ca urmare, în şedinţa din 25 iunie 2009, CL Salonta revocă HCL din 26 februarie 2009 după care reia procedura şi, primind iarăşi avize negative de la ministerele de resort revocă şi HCL 212 din 29 octombrie 2009 în şedinţa ordinară din 25 februarie 2010. Însă în aceeaşi zi, se convoacă o şedinţă extraordinară cu un singur punct, cel de reiniţiere a înfrăţirii.

Argumentele cu care consilierii au fost convinşi să voteze se bazează pe documentul înaintat Primăriei Salonta de către administratorul „Hét Határ”, Ocskay Gyula. Astfel, documentul nu face nicio referire la o ideologie autonomistă, marşând pe faptul că îşi ajută membrii în „activităţile de obţinere a resurselor organizatorice” şi le oferă „cele mai recente informaţii de la Bruxelles”.

Cristian Horgoş

http://www.bihon.ro/stiri/oradea-bihor/articol/chititi-pe-fratia-cu-het-hatar/cn/news-20100318-08422488

Niciun comentariu:

Spaţiul etnogenetic românesc

Spaţiul etnogenetic românesc