marți, 27 octombrie 2009

Nicolae Iorga despre Statul Naţional (ia aminte Kelemen Hunor)

"Aici nu este un pământ oarecare, ci este moşia unui neam, şi aci nu este colaboraţia cu nu ştiu cine ci colaboraţia cu stăpânii înrudiţi ai acestui pământ. Şi din concepţia aceasta nu ieşim cu nici un preţ, oricât ar spune, chiar foi cumpătate ale saşilor din Ardeal că ,,Rumänien ist kein National-staat". Un stat naţional unde să nu se întâlnească nici un cetăţean de altă limbă, nu există nicăieri. Nici Germania n-a avut un stat naţional în acest sens. Dar, aceasta nu ne împiedică de a fi, hotărât, un stat naţional" (Nicolae Iorga)

Niciun comentariu:

Spaţiul etnogenetic românesc

Spaţiul etnogenetic românesc